US-Tynk Dekoracyjny Dynamic US97

Код товара: us97

 

 

 
ikony_us coat_Szarosci_PL-07
ikony_us coat_Szarosci_PL-09
ikony_us coat_Szarosci_PL-11
ikony_us coat_Szarosci_PL-13
ikony_us coat_Szarosci_PL-27
ikony_us coat_Szarosci_PL-17
ikony_us coat_Szarosci_PL-19
ikony_us coat_Szarosci_PL-21
ikony_us coat_Szarosci_PL-23
ikony_us coat_Szarosci_PL-25

US97 tynk decoracyjny dynamic US-COAT | Produkujemy materiały elewacyjne: tynki, grunty

 

 

O produkcie:

Tynk dekoracyjny na bazie czystej żywicy akrylowej o niespotykanym wzornictwie i niezwykle efektownej powierzchni, charakteryzujący się wysoką elastycznością, odpornością na mlecznienie, matowienie, uderzenia i zadrapania.

Przez długi czas nie ulega negatywnym działaniom warunków atmosferycznych, a kruszywo jest bardzo odporne na promieniowanie UV. Łatwy w obróbce, wodorozcieńczalny. Dzięki gładkiej powierzchni nie ulega zabrudzeniom, a jego powierzchnia jest łatwa do utrzymania w czystości


Zastosowanie:

• Na zewnątrz/wewnątrz.
• Na odpowiednio przygotowanych powierzchniach ścian i sufitów.
• Jako warstwa wykończeniowa.
• Można nakładać na: beton, tynki tradycyjne, równe powierzchnie mineralne, płyty gipsowe, cementowe i podobne, powierzchnie wykończone zaprawą szpachlową z zatopioną siatką zbrojącą.


Skład:

• Produkt wodorozcieńczalny.
• Produkt oparty na dyspersji akrylowej.
• W produkcie użyty barwiony piasek kwarcowy i mika w naturalnych kolorach.

 US-COAT US97 tynk decoracyjny dynamic | Produkujemy materiały elewacyjne: tynki, grunty


Specjalne właściwoście:

• Produkt oparty na dyspersji akrylowej odpornej na starzenie, mętnienie i działanie wody.
• Długi czas otwarty ułatwiający fakturowanie.
• Szybkie wysychanie minimalizuje ryzyko zmycia wyprawy przez deszcz.

 


Unikalne cechy:

• Niezwykle wysoka odporność na warunki pogodowe dzięki zastosowanej żywicy o najwyższej odporności na fotostarzenie.
• Bardzo trwałe kolory kruszywa przez zastosowanie odpowiednich światłoodpornych powłok.
• 32 kolory z palety kolorów US-Deсorative Colors.
• Chroniony przed działaniami biologicznymi - mchami i porostami.
• Krótki czas schnięcia na ścianie, aby zapobiec problemom spowodowanym zmianami warunków pogodowych.
• Skład tynku dobrany w celu zapewnienia maksymalnej ochrony koloru przed promieniowaniem ultrafioletowym.


Dane techniczne:

 

OpisJed. miaryParametry
Waga produktu kg 15
Rozmiar ziarna mm 0.2-1.2
Przyczepność do podłoża betonowego MPa nie mniej 1,5
Współczynnik absorpcji wody kg/(m2·h0,5) 0.1
Mrozoodporność cykle nie mniej 100
Odporność na promieniowanie UV % 100
Paroprzepuszczalność mg/(m·h·Pa) nie mniej 0,09
Palność grupa A2
Odporność na uderzenia J nie mniej 12
Okres ważności miesiąc 24

 

 

TeksturaIlość warstwMin. zużycie, kg/m2Wydajność z 15 kg
Baranek 0.2-1.2mm 1 warstwo 2.9 - 3.5 około 4.5m2
2 warstwa 3.5 - 4.5 około 3.5m2

  • Mieszanie

   • Dokładnie wymieszać US-TYNK DEKORACYJNY do uzyskania jednorodnej konsystencji. Nie dodawać wody przy mieszaniu. Nie napowietrzyć tynku podczas mieszania przez stosowanie zbyt wysokich obrotów mieszadła. Nie mieszać zbyt intensywnie.

   • Nie dodawać do tynku żadnych przyspieszaczy, opóźniaczy i innych dodatków.

  • Przygotowanie podłoża

   • Podłoża, wymienione poniżej, muszą być suche, czyste, nośne i wolne od zabrudzeń, pyłu, tłustych plam, środków antyadhezyjnych po szalunkach oraz wszystkich substancji obniżający przyczepność do podłoża i mogących powodować odbarwienia na powierzchni wyschniętego tynku. Podłoże musi być zawsze zagruntowane preparatem US83 GRUNT POD MOZAIKĘ.

   Beton – wylany co najmniej na miesiąc przed położeniem tynku. Powierzchnię dobrze wyczyścić ze środków antyadhezyjnych, a następnie zmyć wodą i odczekać do wyschnięcia.

   Tynki cementowe – położone co najmniej na tydzień przed nałożeniem tynku.

   Warstwa zbrojona zaprawą szpachlową – czysta i sucha.

   Tynki cienkowarstwowe / Powierzchnie pomalowane / Inne powierzchnie mineralne – czyste, suche i mocne.

  • Sposób użycia

   • Gruntowanie – zagruntować wszystkie powierzchnie gruntem US81 US-GRUNT PODTYNKOWY zabarwionym na odpowiedni kolor w celu wyrównania chłonności podłoża, zwiększenia przyczepności, poprawienia uzyskiwania tekstury, wydłużenia czasu otwartego nałożonego tynku oraz wyrównania koloru wyschniętego tynku.

   • Nakładać tynk w sposób ciągły, zawsze pracując w kierunku do świeżej krawędzi tynku wcześniej ułożonego w celu uniknięcia widocznych połączeń. Należy wykorzystać istniejące linie architektoniczne i krawędzie ścian w celu eliminacji widocznych łączeń tynku.

   • Nanoszenie

   Wyłącznie przy użyciu pacy: nanosić tynk czystą, nierdzewną pacą na grubość ok. 1,5-2 mm. Po nałożeniu ściągnąć pacą nadmiar tynku w celu uzyskania równej grubości nałożonego tynku i wygładzić płynnymi ruchami. Łączenia pól roboczych tylko na mokro. Odcięcia na narożnikach, załamaniach itp.

  • Czas schnięcia

   • Tynk wysycha w przeciągu 6-8 godzin w normalnych warunkach (20°C, 60% wilgotności powietrza). Spoiwo tynku robi się przezroczyste podczas wiązania. Mleczny kolor mokrej warstwy jest naturalną cechą produktu.

   • Czas wysychania zależy od temperatury i wilgotności powietrza, właściwości podłoża i grubości tynku. Należy unikać nakładania w warunkach wysokiej wilgotności, deszczu, mgły i niskich temperatur. Zbyt długi czas schnięcia spowodowany takimi warunkami uniemożliwia osiągnięcie przez powłokę założonych parametrów.

  • Czyszczenie

   • Narzędzia i wyposażenie budowy należy wyczyścić wodą niezwłocznie po ich użyciu lub zabrudzeniu.

   • Wyschnięty materiał może być usunięty tylko w sposób mechaniczny.

   • Świeży materiał zbierać miękką, bawełnianą szmatą. Zaschnięty materiał zebrać i wyrzucić do śmieci.

   • Zużyte pojemniki po gruncie oraz wiadra niewykorzystane zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami gospodarki odpadami.

  • Przechowywanie

   • Produkt powinien być przechowywany w szczelnie zamkniętych wiadrach, w suchym, chłodnym miejscu o temperaturze 5-25°C, zabezpieczony przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

   • Czas przydatności do użycia produktu w oryginalnie zamkniętych wiadrach: 12 miesięcy od daty produkcji.

  • Ograniczenia

   • Nakładać grunt tylko kiedy temperatura podłoża i otoczenia wynosi powyżej 5°C i poniżej 30°C. Taka temperatura powinna być zapewniona także w trakcie wysychania tynku.

   • Tynku nie nakładać przy wilgotności powietrza powyżej 80%, w trakcie opadów atmosferycznych, silnych wiatrów lub na ścianę narażoną na bezpośrednie nasłonecznienie. Takie warunki muszą być zachowane co najmniej przez 24 godziny od położenia tynku.

   • Tynk nie powinien być stosowany na powierzchnie horyzontalne narażone na działanie czynników atmosferycznych oraz na powierzchnie narażone na ciągłe działanie wody.

  • Zdrowie i bezpieczeństwo

   • Produkt jest wodorozcieńczalny. Używać z zachowaniem zasad BHP stosowanych przy produktach chemii budowlanej. Postępować zgodnie z kartą charakterystyki.

   • Należy zapewnić odpowiednią wentylację w miejscu stosowania. Rekomenduje się zakładanie gogli ochronnych na oczy i rękawiczek podczas pracy z produktem. Zabrudzone ubrania robocze należy wymienić na czyste.

  • Zasady pierwszej pomocy

   • KONTAKT ZE SKÓRĄ: zmyć dokładnie wodą z mydłem.

   • ZABRUDZENIE OCZU: zmyć natychmiast dokładnie bieżącą wodą (przez 5-10 minut) i skontaktować się z lekarzem.

   • KŁOPOTY Z ODDYCHANIEM: przemieścić natychmiast taką osobę na świeże powietrze i skontaktować się z lekarzem.

   • HIGIENA: myć ręce po pracy z produktem, a ubrania robocze prać po skończonej pracy.

  • Ograniczona gwarancja

   Ten produkt jest objęty pisemną ograniczoną gwarancją producenta wystawianą przez producenta na żądanie. Skontaktuj się z producentem w celu otrzymania pełnej informacji na temat prawidłowego użycia tego produktu. Stosuj produkt zgodnie z instrukcją w celu zachowania gwarancji producenta.

  • Uwagi

   Informacje zawarte w tej karcie technicznej zawierają standardowe rekomendacje. Producent gwarantuje jakość produktu, natomiast nie ma wpływu na sposób jego przechowywania i użycia, jakość i przygotowanie podłoża, warunki atmosferyczne w jakich produkt jest nanoszony, jakość pracy i zachowanie reżimów technologicznych w trakcie procesu budowlanego.

us-coat building png8

US-Grunt Pod Mozaikę US83

Grunt pod mozaikę wyprodukowany zgodnie z oryginalną recepturą US-COAT na bazie akrylowej dyspersji. Idealnie przygotowuje powierzchnię do nakładania na nią tynków dekoracyjnych, w tym tynków mozaikowych. Stosowany na wewnętrzne i zewnętrzne ściany budynków.

US70 US-Klej Do Styropianu

Wysokiej jakości zaprawa do mocowania płyt styropianowych na podłożach mineralnych (np. beton, cegła, ceramika poryzowana, bloczki z betonu komórkowego, cegła silikatowa) jest szarą, wysokowartościową, wzbogaconą sztucznymi żywicami, fabrycznie mieszaną zaprawą klejową używaną w metodzie lekkiej mokrej. Służy również do wypełnienia ubytków na tych powierzchniach głębokością do 6 mm.

US75 US-Klej Do Zatapiania Siatki

Wysokowartościowa, wzbogacona sztucznymi żywicami, fabrycznie mieszana zaprawa klejowa, przeznaczona do wykonywania warstwy zbrojącej w systemach dociepleń i przyklejania izolacyjnych płyt ze styropianu w tym grafitowego do typowych podłoży mineralnych (takich jak: beton, ściany murowane, tynki cementowe i cementowo-wapienne, itp.) Służy również do wypełnienia ubytków na tych powierzchniach głębokością do 6 mm.