US75 US-Klej Do Zatapiania Siatki

Код товара: us75

 

 

 
ikony_us coat_Szarosci_PL-12
ikony_us coat_Szarosci_PL-08
ikony_us coat_Szarosci_PL-34
ikony_us coat_Szarosci_PL-28
ikony_us coat_Szarosci_PL-14
ikony_us coat_Szarosci_PL-18
ikony_us coat_Szarosci_PL-22
ikony_us coat_Szarosci_PL-36
ikony_us coat_Szarosci_PL-26

US75 US-KLEJ DO ZATAPIANIA SIATKI US-COAT | Produkujemy materiały elewacyjne, kleje do ociepleń

 

O produkcie:

Wysokowartościowa, wzbogacona sztucznymi żywicami, fabrycznie mieszana zaprawa klejowa.

Przeznaczona do wykonywania warstwy zbrojącej w systemach dociepleń i przyklejania izolacyjnych płyt ze styropianu w tym grafitowego do typowych podłoży mineralnych (takich jak: beton, ściany murowane, tynki cementowe i cementowo-wapienne, itp.) Służy również do wypełnienia ubytków na tych powierzchniach głębokością do 6 mm.


Zastosowanie:

• Do użytku na zewnątrz i wewnątrz.
• Do zastosowania na ścianach i sufitach.
• Stosowany jako klej do przyklejania siatki wzmacniającej z włókna szklanego do izolacji ze styropianu.
• Do przyklejania płyt do odpowiednio przygotowanych powierzchni mineralnych: betonu, tynku mineralnego, ścian, gładkich ścian.
• Wymaga zastosowania dodatkowych kołków mechanicznych w ilości min. 8 szt./m2 przy przyklejaniu płyt termoizolacyjnych. Kołkowanie można rozpocząć 24-48h od przyklejenia płyt, w zależności od panujących warunków atmosferycznych i chłonności podłoża.
• Do wypełniania ubytków na powierzchniach mineralnych o głębokości do 6 mm.
• Nakładanie - szpachlą ze stali nierdzewnej do przyklejenia siatki; w przypadku klejenia płyt - szpachelką do płyt termoizolacyjnych lub kielnią zębatą 10x10x10mm w przypadku aplikacji bezpośrednio na ścianę.


 

US-COAT US75 US-KLEJ DO ZATAPIANIA SIATKI | Produkujemy materiały elewacyjne, kleje do ociepleń

Skład:

• Jako spoiwo jest używany czysty szary cement portlandzki.
• Jako wypełniacz stosowany jest przesiewany bez rdzy piasek kwarcowy.
• Dodatek specjalnie dobranych zagęszczaczy zapewnia dobre właściwości użytkowe - długi czas pracy na ścianie i łatwe wypełnianie ubytków.
• Polimerowe dodatki zapewniają dużą przyczepność do płyty i podłoża.


 

Unikalne cechy:

• Wysoka zawartość czystego cementu zapewnia szybkie schnięcie w każdych warunkach.
• Doskonałe właściwości użytkowe - długi czas pracy na ścianie i łatwe wypełnianie ubytków.
• Brak przemieszczania się styropianu ułatwia szybszy postęp pracy.
• Możliwość szlifowania płyt już następnego dnia po przyklejeniu.
• Wzmocnienie specjalnymi mikrowłóknami zwiększającymi odporność kleju na pękanie.


 

Dane techniczne:

 

OpisJed. miaryParametry
Waga produktu w worku kg 25
Gęstość nasypowa (suchej mieszanki) kg/dm3 1,3 ± 0,1
Ilość wody zarobowejy l 5,0 – 5,5
Gęstość gotowej do użycia mieszanki kg/l 1,5 ± 0,1
Czas nakładania gotowego produktu na powierzchnię godz nie mniej niż 2
Czas otwarty min nie mniej niż 10
Czas schnięcia godz 24
Zużycie kg/m2 5-6 (w zależności od równości podłoża i sposobu aplikacji)
Wytrzymałość na ściskanie 28 dni po aplikacji MPa nie mniej niż 10
Przyczepność do betonu 28 dni po nałożeniu MPa nie mniej niż 0,8
Przyczepność do płyty ze styropianu po 3 dniach od nałożenia MPa zerwanie płyty ze styropianu
Mrozoodporność utwardzonych roztworów cykli °C nie mniej niż 100
Temperatura stosowania °C od +5 do +30
Temperatura użytkowania °C od -50 do +70
Termin ważności miesięcy 12

 

Dodatkowa informacja o towarze:

  • Baza środków wiążących

   • Cement portlandzki, spoiwa hydrauliczne, wzbogacona polimerami.

  • Warunki używania

   • Temperatura powietrza i powierzchni, na którą nakładany jest klej US75 w trakcie jego użytkowania, oraz w ciągu 24 godzin po zakończeniu pracy, musi wynosić min. 5°C. W tym czasie (24 godziny) konieczne jest przechowywanie wyników zakończonych prac budowlanych przy użyciu doraźnych środków ochrony (folia, siatka, parasole) przed deszczem, wysoką wilgotnością i nagłym spadkiem temperatury. Przyjmuje się, że czas wiązania to ok. 24 h na każdy mm grubości warstwy, w warunkach normalnych czyli przy temperaturze powietrza 18-23 ° C i wilgotności względnej ok. 60-65% i może się zmieniać w innych warunkach atmosferycznych.

  • Przygotowanie powierzchni

   • Przed przyklejeniem siatki zbrojącej do płyt izolacyjnych za pomocą kleju US75 należy je przeszlifować papierem ściernym lub specjalnym skrobakiem. Płyty należy przykleić do podłoża co najmniej 2 dni przed szlifowaniem. Jeśli od ostatniego szlifowania płyt minęło więcej niż 2 tygodnie, należy je ponownie przeszlifować.

   • Odpowiednim podłożem do przyklejenia płyt izolacyjnych klejem US70 są: beton, cementowy tynk elewacyjny, ściany z betonu, gazobeton, silikat, bloczki ceramiczne i inne bloki mineralne, płyty gipsowo kartonowe. Nie stosować na powierzchniach gipsowych bez warstwy ochronnej.

   • Powierzchnia do nałożenia musi być czysta, sucha, nośna i wolna od zanieczyszczeń, takich jak oleje, stare farby, kurz, bitum, smary itp. Przyczepność do innych powierzchni, w tym malowanych, należy wcześniej sprawdzić. Duże ubytki w podłożu należy wyrównać. Powierzchnie zanieczyszczone grzybami, pleśnią i innymi zanieczyszczeniami biologicznymi należy umyć i zdezynfekować środkami przeciwgrzybiczymi. Nie gruntować podłoża w postaci betonu komórkowego i cegły silikatowej.

  • Przygotowanie kleju

   • Do przygotowania kleju używać tylko czystych narzędzi i wiader. Należy wlać 5,0-5,5 litrów czystej wody do okrągłego pojemnika, następnie wsypać zawartość całego worka kleju US70 i dokładnie wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym. Mieszać do uzyskania jednorodnej masy, a następnie po odczekaniu 3-5 minut i ponownie, krótko wymieszać. Podczas mieszania należy zwrócić uwagę, aby nie napowietrzać mieszanki. Dopuszcza się dodanie niewielkiej ilości wody w celu uzyskania wymaganych właściwości roboczych produktu.

  • Stosowanie

   • Przed użyciem produktu należy zapoznać się z instrukcją.

   W celu przyklejenia siatki zbrojącej należy na przygotowaną powierzchnię płyt izolacyjnych nałożyć rząd świeżo wymieszanego kleju pacą zębatą 10x10x10mm. Zanurzyć wzmocnioną siatkę w nałożonym kleju rzędami od góry do dołu. Docisnąć siatkę szpachelką, wycieskając klej spod siatki, całkowicie ją zanurzając. Sąsiednie paski siatki powinny zachodzić na siebie na 10 cm.

   W celu przyklejenia płyt izolacyjnych do bardzo płaskiej powierzchni bez konieczności wyrównywania powierzchni i pionu ściany, na powierzchnię płyt styropianowych nałożyć klej US75 za pomocą pacy zębatej 10x10x10mm. Klej należy nakładać od góry do dołu.

   Do przyklejania płyt izolacyjnych na nierównych powierzchniach, w celu wyrównania powierzchni i pionu ściany, nałożyć klej US75 w postaci trzech punktów o wysokości 5 cm i średnicy 10 cm na środku płyty, a także wzdłuż wszystkich krawędzi płyty w pasie o szerokości 3-4 cm. Po przyklejeniu do ściany, klej powinien pokrywać powierzchnie płyty w 85-90%.

   Płytę z klejem należy przykleić do ściany, mocno dociskając ją rękami po całej powierzchni. Do dociskania można użyć pacy drewnianej. Nie zostawiać pustych przestrzeni między płytami. Płyty należy układać w kolejnych warstwach z przesunięciem poziomym o pół płyty. W ciągu min. 24 godzin od przyklejenia płyt można je zamocować kołkami w ilości w ilościach przewidzianych w projekcie. W przypadku budownictwa jednorodzinnego, nie ma konieczności kołkowania, o ile projekt nie zaleca inaczej.

   Do wyrównywania powierzchni mineralnych klej należy nanieść pacą stalowa, a następnie wypoziomować do uzyskania gładkiej powierzchni. Maksymalna grubość kleju nakładanego jednorazowo nie powinna przekraczać 6-8 mm.

   Klej US70 nie jest przeznaczony do wykonywania warstwy zbrojącej.

  • Zużycie

   • Do przyklejania płyt izolacyjnych ok. 4 kg/m2. Z jednego worka po dodaniu odpowiedniej ilości wody uzyskamy ok. 18 litrów świeżej zaprawy. Na bazie podanego przeciętnego zużycia 1 worek wystarcza na ok. 6,5 m2.

  • Czyszczenie narzędzi

   • Wodą, natychmiast po użyciu.

  • Składowanie

   • W suchym, zabezpieczonym przed wilgocią miejscu, na palecie – nie mniej niż 12 miesięcy.

  • Utylizacja

   • Tylko całkowicie opróżnione worki nadają się do ponownego przetworzenia. Resztki materiału, mogą być potraktowane jako odpady budowlane.

  • Opakowania

   • 25kg, wzmocnione worki papierowe, z podwójną wkładką z folii poliuretanowej.

  • Nadzór

   • Oprócz bieżących kontroli zewnętrznych zaprawa jest kontrolowana przez laboratorium firmy US- COAT Chonewicz, Pirogov s.c. zgodnie z obowiązującymi normami.

  • Wskazówki bezpieczeństwa

   • Reaguje z wilgocią / wodą silnie alkalicznie, dlatego należy chronić skórę i oczy. W razie kontaktu ze skórą dokładnie przemyć wodą. Przy kontakcie z oczami dodatkowo zgłosić się do lekarza.

  • Pierwsza pomoc

   Kontakt ze skórą: dokładnie umyć wodą z mydłem.

   W przypadku kontaktu z oczami: natychmiast przemywać bieżącą wodą przez 10-15 minut i zasięgnąć porady lekarza.

   Problemy z oddychaniem: wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze i skonsultować się z lekarzem.

   Jeśli produkt dostanie się do środka: natychmiast skonsultuj się z lekarzem, zabierz ze sobą opakowanie z opisem produktu.

  • Ograniczenie odpowiedzialności

   • Podczas korzystania z tego produktu należy przestrzegać zasad technologii budowlanych, zasad i wytycznych instytutów i stowarzyszeń branżowych, przepisów federalnych, przepisów bezpieczeństwa itp. Opis techniczny na opakowaniu i na karcie technicznej reguluje zakres stosowania produktu i zalecany sposób prowadzenia prac, ale nie może zastąpić profesjonalnego przygotowania przez wykonawcę. Producent gwarantuje jakość produktu, ale nie ma wpływu na warunki i sposób jego użytkowania. Biorąc pod uwagę, że warunki użytkowania produktu mogą się różnić, Producent zaleca przeprowadzenie testów w przypadku jakichkolwiek wątpliwości.

  • Ograniczenie gwarancji producenta

   • Ten produkt jest objęty pisemną gwarancją producenta, która może być udzielona bezpłatnie przez producenta. Producent gwarantuje jakość produktu w opakowaniu, ale nie kontroluje sposobu przechowywania przez klienta, sposobu, w jaki wykonawca wykorzystuje prace na budowie, a także warunków atmosferycznych w jakich produkt będzie użytkowany. Pełna informacja na temat bezpiecznego użytkowania produktu dostępna jest w specyfikacjach producenta.

us-coat building png8

US70 US-Klej Do Styropianu

Wysokiej jakości zaprawa do mocowania płyt styropianowych na podłożach mineralnych (np. beton, cegła, ceramika poryzowana, bloczki z betonu komórkowego, cegła silikatowa) jest szarą, wysokowartościową, wzbogaconą sztucznymi żywicami, fabrycznie mieszaną zaprawą klejową używaną w metodzie lekkiej mokrej. Służy również do wypełnienia ubytków na tych powierzchniach głębokością do 6 mm.

Styropian Fasadowy EPS S 040 Fasada STYR Komfort

Styropian elewacyjny EPS S 040 FASADA STYR KOMFORT zaleca się stosować w budownictwie jako izolację termiczną powierzchni ścian szkieletowych, ścian zewnętrznych wykonywanych metodą lekko-suchą, w murowanych ścianach trójwarstwowych, dla szkieletowych ścian działowych oraz izolacji cieplnej nadproży i ościeży okiennych, oraz dopuszcza się stosowanie EPS S 040 jako styropianu na dach.

US75 US-Klej ECO

Wysokowartościowa, wzbogacona sztucznymi żywicami, fabrycznie mieszana zaprawa klejowa, przeznaczona do wykonywania warstwy zbrojącej w systemach dociepleń i przyklejania izolacyjnych płyt ze styropianu białego do typowych podłoży mineralnych (takich jak: beton, ściany murowane, tynki cementowe i cementowo-wapienne, itp.) Służy również do wypełnienia ubytków na tych powierzchniach głębokością do 6 mm.