US-Farba Elewacyjna US31

Код товара: us31

 

 

 

ikony_us coat_Szarosci_PL-03
ikony_us coat_Szarosci_PL-01
ikony_us coat_Szarosci_PL-23
ikony_us coat_Szarosci_PL-27
ikony_us coat_Szarosci_PL-09
ikony_us coat_Szarosci_PL-11
ikony_us coat_Szarosci_PL-13
ikony_us coat_Szarosci_PL-07
ikony_us coat_Szarosci_PL-39
ikony_us coat_Szarosci_PL-29
ikony_us coat_Szarosci_PL-15
ikony_us coat_Szarosci_PL-17
ikony_us coat_Szarosci_PL-19
ikony_us coat_Szarosci_PL-21
ikony_us coat_Szarosci_PL-25
nanoszenie walkiem_b
nanoszenie natryskiem_b

 

Dane techniczne:

 

OpisJed. miaryParametry
Opakowanie l 10
Aplikacja   pędzlem, wałkiem, natryskiem
Wygląd powłoki   matowy
Kolor   biały
Barwienie   tak
Zużycie przy jednej warstwie m²/l

6 – 7 na każdą warstwę

Zużycie w dużej mierze zależy od takich czynników, jak chłonność i tekstura podłoża, metoda aplikacji i kolor.

Liczba warstw  

w dwa warstwa

Siła krycia zależy w dużej mierze od koloru i podłoża, na które nakładana jest farba.
Czas schnięcia w temperaturze 20°C i wilgotności 60%

- na dotyk

- do nakładania drugiej warstwy

godz.

2

4-6

Rozpuszczalnik   woda
Stała zawartość cząstek % co najmniej 60% masy
Ciężar wlaściwy gr/cm³ 1,50 ÷ 1,60
Odporność na czyścienie cykle ≥ 15000 (zgodnie z PN-C-81913)
Wodoodporność
  kat. W3 (zgodnie z PN-EN 1062-1)
Paroprzepuszczalność
  kat. V2 (zgodnie z PN-EN 1062-1)
Przepuszczalność СО2   kat. C1 (zgodnie z PN-EN 1062-1)
Reakcja na ogień   F, NPD (zgodnie z EN 15824)
Limit LZO dla produktu gr/l maks. 30
Przechowywanie   w chłodnym, suchym miejscu. Trzymaj z dala od mrozu!
Okres ważności
miesiąc 24

 

Dodatkowa informacja o towarze:

  • Specjalne właściwości

   • Gładka matowa powierzchnia po wyschnięciu.

   • Zabezpieczony biocydami przeciwko grzybom, algom i porostom.

   • Użyte minerały zwiększają odporność powłoki na promienie UV.

   • Szybkie wysychanie minimalizuje ryzyko zmycia wymalowania przez deszcz.

  • Zużycie

   • Zużycie zależy od techniki nanoszenia oraz jakości podłoża. Dokładne zużycie należy ustalić przez wykonanie próby na obiekcie.

   • Zużycie wynosi około 0.2 L/m2. Wydajność z wiadra 10L wynosi około 50m2.

  • Mieszanie

   • Dokładnie wymieszać farbę do uzyskania jednorodnej konsystencji. W celu uzyskania rzadszej konsystencji można dolać małą ilość czystej zimnej wody - nie przekraczać szklanki wody (0.25L) na wiadro. Nie napowietrzyć farby podczas mieszania przez stosowanie zbyt wysokich obrotów mieszadła.

   • Nie dodawać do farby żadnych przyspieszaczy, opóźniaczy i innych dodatków.

  • Przygotowanie podłoża

   • Podłoża, wymienione poniżej, muszą być suche, czyste, nośne i wolne od zabrudzeń, pyłu, tłustych plam, środków antyadhezyjnych po szalunkach oraz wszystkich substancji obniżający przyczepność do podłoża i mogących powodować odbarwienia na powierzchni wyschniętej farby.

   Beton – wylany co najmniej na miesiąc przed położeniem tynku. Powierzchnię dobrze wyczyścić ze środków antyadhezyjnych, a następnie zmyć wodą i odczekać do wyschnięcia.

   Tynki cementowe – położone co najmniej na tydzień przed położeniem farby.

   Warstwa zbrojona zaprawą szpachlową – czysta i sucha.

   Tynki cienkowarstwowe / Powierzchnie pomalowane / Inne powierzchnie mineralne – czyste, suche i mocne.

  • Sposób użycia

   Gruntowanie – zagruntować wszystkie powierzchnie gruntem US82 US-GRUNT POD FARBY zabarwionym na odpowiedni kolor w celu wyrównania chłonności podłoża, zwiększenia wydajności farby, poprawienia uzyskiwanego wyglądu oraz wyrównania koloru wyschniętej farby. Kolorowe tynki cienkowarstwowe odnawiane US-FARBĄ ELEWACYJNĄ nie wymagają gruntowania.

   • US-FARBA ELEWACYJNA może być nakładana wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową.

   • Nakładać grunt w jednej, równej i ciągłej warstwie.

  • Czas schnięcia

   • Farba wysycha w przeciągu 2 godzin w normalnych warunkac (20°C, 60% wilgotności powietrza).

   • Czas wysychania zależy od temperatury i wilgotności powietrza, właściwości podłoża i sposobu nałożenia gruntu.

  • Czyszczenie

   • Narzędzia i wyposażenie budowy należy wyczyścić wodą niezwłocznie po ich użyciu lub zabrudzeniu.

   • Wyschnięty materiał może być usunięty tylko w sposób mechaniczny.

   • Świeży materiał zbierać miękką, bawełnianą szmatą. Zaschnięty materiał zebrać i wyrzucić do śmieci.

   • Zużyte pojemniki po gruncie oraz wiadra niewykorzystane zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami gospodarki odpadami.

  • Przechowywanie

   • Produkt powinien być przechowywany w szczelnie zamkniętych wiadrach, w suchym, chłodnym miejscu o temperaturze 5-25°C, zabezpieczony przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

   • Czas przydatności do użycia produktu w oryginalnie zamkniętych wiadrach: 12 miesięcy od daty produkcji.

  • Ograniczenia

   • Nakładać farbę tylko kiedy temperatura podłoża i otoczenia wynosi powyżej 5°C i poniżej 30°C. Taka temperatura powinna być zapewniona także w trakcie wysychania farby.

   • Farby nie nakładać przy wilgotności powietrza powyżej 80%, w trakcie opadów atmosferycznych lub na ścianę narażoną na bezpośrednie nasłonecznienie. Takie warunki muszą być zachowane co najmniej przez 2 godziny od położenia farby.

  • Zdrowie i bezpieczeństwo

   • Produkt jest wodorozcieńczalny. Używać z zachowaniem zasad BHP stosowanych przy produktach chemii budowlanej. Postępować zgodnie z kartą charakterystyki.

   • Należy zapewnić odpowiednią wentylację w miejscu stosowania. Rekomenduje się zakładanie gogli ochronnych na oczy i rękawiczek podczas pracy z produktem. Zabrudzone ubrania robocze należy wymienić na czyste.

  • Zasady pierwszej pomocy

   • KONTAKT ZE SKÓRĄ: zmyć dokładnie wodą z mydłem.

   • ZABRUDZENIE OCZU: zmyć natychmiast dokładnie bieżącą wodą (przez 5-10 minut) i skontaktować się z lekarzem.

   • KŁOPOTY Z ODDYCHANIEM: przemieścić natychmiast taką osobę na świeże powietrze i skontaktować się z lekarzem.

   • HIGIENA: myć ręce po pracy z produktem, a ubrania robocze prać po skończonej pracy.

  • Dokumentacja

us-coat building png8

US-Grunt Pod Farby US82

Grunt na bazie wysokiej jakości dyspersji akrylowej do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków. Zapewnia doskonałe przygotowanie podłoży mineralnych pod malowanie farbami. Zwiększa skuteczność krycia farb. Zmniejsza możliwość wychodzenia wykwitów z podłoża. Barwiony w 215 kolorach z wzornika US-Facade Colors.

US-Grunt Głęboko Penetrujący US87

Szybkoschnący grunt na bazie drobnocząsteczkowej dyspersji akrylowej o wysokiej zdolności wnikania w podłoża mineralne i stare powłoki budowlane. Idealne wzmocnienie starych podłoży przed malowaniem, kładzeniem tapet, klejeniem płytek i izolacji termicznych, nanoszeniem tynków i gładzi, wylewaniem posadzek cementowych i anhydrytowych. Skutecznie obniża i wyrównuje chłonność podłoży budowlanych.